rowfile -پروژه دانشجویی

با ما بروز باشید

اقتصادی

جدیدترین خبر های اقتصادی از بهترین خبرگزاری ها

سیاسی

جدیدترین خبر های سیاسی از بهترین خبرگزاری ها

اجتماعی

جدیدترین خبر های اجتماعی از بهترین خبرگزاری ها

ورزشی

جدیدترین خبرهای ورزشی از بهترین خبر گزاری ها

گزارش کار آزمایش تعیین ثابت جهانی گازها گزارش کار آزمایش تعیین ثابت جهانی گازها

گزارش کار آزمایش تعیین ثابت جهانی گازها

گزارش کار آزمایش تعیین ثابت جهانی گازها

موضوع:

گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک

آزمایش تعیین ثابت جهانی گازها

( فایل word قابل ویرایش )

نام آزمایش: تعیین ثابت جهانی گازها

مواد و وسایل مورد نیاز:

حمام آب

ارلن درب دار

ترازو

دماسنج

تئوری آزمایش تعیین ثابت جهانی گازها :

ثابت گازها نه تنها در محاسبات PVT وارد می شود بلکه در روابطی که انرژی سیستم های مولکولی در آنها دخالت دارد نیز نقش بسیار مهمی را بازی می کند. این جنبه از ثابت گازها هنگامیکه ببینیم R دارای بعد انرژی است کمتر موجب تعجب خواهد شد.

ساده ترین روش محاسبه R استفاده از معادله گاز ایده آل PV=nRT می باشد.گازهای حقیقی فقط در حد چگالی صفر نیروهای بین مولکولی قابل صرفنظر هستند. از این معادله حالت پیروی می کنند. می توان ثابت جهانی گازها R را با گذاشتن تعداد مول های معینی از گاز در دمای مشخص و انجام مجموعه ای از اندازه گیری فشار – حجم در فشارهای پایین بدست آورد.

شرح آزمایش:

یک ارلن خشک و تمیز بردارید و با یک در پوش آلومینیومی  درب آن را بپوشید. با یک سوزن چند سوراخ ریز در آن ایجاد کنید. ارلن همراه با در پوش آلمونیومی را وزن کنید (m1 ). 2 میلی لیتر اتانول به داخل ارلن اضافه کنید و آن را داخل یک حمام آب قرار دهید و دمای حمام را تدریجا زیاد کنید. به محض تبخیر شدن کامل اتانول دمای حمام را یادداشت کنید (T). ارلن را از حمام بیرون آورده جداره داخلی آن را تمیز و خشک نموده و مجددا آن را وزن کنید (m2 ). جرم اتانول گازی در دمای T به صورت m=m2-m1 خواهد بود. حجم دقیق ارلن را نیز با استفاده از استوانه مدرج بدست آورید (V) .

تعداد صفحات : 3